Prilagođena FD vrećica za pakovanje za povrće i voće sa visokom barijerom